Veiligheid op school

Veiligheid voor Kind-en Leercentrum W.A. van Liefland
Waar mensen samenkomen, zijn soms botsingen. Op onze school zijn wij voortdurend actief met het bewaken van een veilige school voor iedereen: leerlingen, medewerkers, ouders/verzorgers, stagiaires en bezoekers. Een veilige school betekent een school waarin aandacht is voor meerdere aspecten: fysiek (bijvoorbeeld: geen losse tegels op het plein, niet iedereen moet de school zo maar binnen kunnen lopen, etc.), medisch (wij hebben meerdere bedrijfshulpverleners, trainingen voor specifieke medicatietoediening, etc.) en sociaal (je bent welkom, iedereen hoort erbij, we pesten niet, etc.)
Al onze maatregelen om te zorgen dat iedereen een fijne tijd heeft op onze school hebben wij vastgelegd in ons veiligheidsplan. U kunt dit inzien bij de directie. Regelmatig staat dit veiligheidsplan op de agenda om te zorgen dat wij actueel en adequaat blijven op het gebied van veiligheid. Aarzelt u alstublieft niet om contact met ons op te nemen wanneer u zorgen heeft over de veiligheidsbeleving van uw kind. Samen hebben wij de taak om te zorgen dat ieder kind zich goed voelt op school.

Ons huiscredo is: Respect, zo doen we dat hier. In iedere ruimte op onze school ziet u visuele ondersteuning van onze afspraken hangen. We maken daarbij onderscheid tussen onze algemene schoolregels en lokaalgebonden schoolregels. Beide regels gelden voor de hele school, dus iedereen binnen onze school, komt de regels overal tegen.

Op school hanteren wij een Veiligheidsbeleid. Dit beleidsdocument is Plateaubreed opgesteld en ingevuld door iedere school. U vindt het Veiligheidsbeleid hieronder vermeld. Een hulpmiddel bij het zorgen voor een veilige school zijn onze protocollen: een kort en bondig stappenplan dat aangeeft op welke wijze de school een bepaalde problematiek aanpakt. Daarnaast hebben wij enkele afspraken over de omgang met elkaar, deze staan vermeld in onze schoolgids en zijn op school beschikbaar. 

Veiligheidsbeleid 

Interne contactpersoon vertrouwenszaken
Leerlingen, ouders/verzorgers en personeel kunnen te maken krijgen met gedrag of omstandigheden dat als ongewenst ervaren wordt. In eerste instantie wordt getracht dit met de betrokken personen op te lossen. Soms lukt dat (tijdelijk) niet. Om een passende reactie te vinden, kan het prettig zijn voor de betrokken persoon om advies te vragen aan onze contactpersoon vertrouwenzaken. De vertrouwenspersoon hoort aan en adviseert de betrokkene over welke externe mogelijkheden er zijn voor ondersteuning.
Iedere Plateau-school heeft een intern contactpersoon. Voor onze school zijn dat de heer Reinier Kremer en mevrouw Karin Vredeveld, te bereiken via telefoonnummer: 0592-820650 of via de e-mail: r.kremer@plateau-assen.nl en k.vredeveld@plateau-assen.nl 

Externe vertrouwenspersoon
Daarnaast beschikken we over een extern vertrouwenspersoon die buiten de organisatie staat en niet aan één van de scholen, het stafbureau of het bestuur is verbonden. De externe vertrouwenspersoon kan benaderd worden op advies van de interne contactpersoon, maar ook rechtstreeks door ouders/verzorgers of personeelsleden. De interne contactpersoon en externe vertrouwenspersoon ondernemen geen stappen zonder expliciete toestemming van de betrokkene en alle gesprekken zijn vertrouwelijk. Vanaf 1 januari zijn er twee nieuwe externe vertrouwenspersonen voor Plateau aangesteld.
Mevrouw Netty Gallee is het eerste aanspreekpunt voor onze school. U kunt haar bereiken op tel: 06 52477731 of per mail: gallee@home.nl .  Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van Plateau Integrale Kindcentra Assen www.plateau-assen.nl.

 

Protocollen:
Hieronder vindt u onze protocollen. Deze worden regelmatig geevalueerd en opnieuw vastgesteld in overeenstemming met de Medezeggenschapsraad.
Protocol AED.pdf
Protocol agressie.pdf
Protocol besmettelijke ziekten.pdf
Protocol diefstal.pdf
Protocol echtscheiding - gescheiden ouders.pdf
Protocol EHBO.pdf
Protocol fysiek ingrijpen.pdf
Protocol luizenbestrijding.pdf
Protocol misbruik.pdf
Protocol pesten.pdf
Protocol schoolkamp en schoolreis.pdf
Protocol schoolverzuim.pdf
Protocol schorsing en verwijdering.pdf
Protocol toediening Rivotril druppels.pdf
Protocol toediening Stesolid druppels.pdf
Protocol uithuisplaatsing vanuit school.pdf
Protocol verzorgend en medisch handelen.pdf

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.