Ouderraad (OR)

De ouderraad (OR) in het onderwijs is een orgaan van ouders. De OR houdt zich bezig met organisatorische zaken binnen de school.
De OR heeft daarin een ondersteunende rol. Zij helpt bij feestelijkheden; Sinterklaas, Kerst, Pasen , organiseert de avond-4-daagse, int de ouderbijdrage etc.
De OR komt maximaal 1 maal per maand bij elkaar voor overleg. Deze vergaderingen vinden plaats op school. De OR vergaderingen zijn openbaar, u kunt dus altijd aanschuiven als u dit wenst.
Er is regelmatig ruimte voor nieuwe leden in de OR. OR leden kunnen een specifieke functie hebben binnen de OR, zoals bijvoorbeeld:  voorzitter, penningmeester, notulist of redactie van de schoolkrant.

De OR bestaat uit ouders/verzorgers en personeel van de school:
Oudergeleding:
Mevr. I. Talens  (voorzitter, lid)
Mevr. A. Meurders (penningmeester, lid)
Dhr. J.R. Wiersum (lid)
Dhr. D. Snijder (lid) 
Dhr. A. Aalders (lid) 
Personeelsgeleding:
Mevr. M. Roossien (lid)
Mevr. G. Krans (lid)

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.