Medezeggenschapsraad (MR)

Wat is de MR?
Iedere school heeft een directie, die belast is met de dagelijkse leiding op school. Het schoolbestuur is eindverantwoordelijk voor de beslissingen die worden genomen. De directie en het schoolbestuur nemen de beslissingen niet alleen, maar doen dat in overleg met de medezeggenschapsraad (MR). De MR wordt gevormd uit ouders/verzorgers van onze leerlingen en uit leerkrachten. De directie heeft binnen de MR een informerende rol. Door actief te zijn voor de MR, kunt u ook invloed uitoefenen op de gang van zaken op school. De vergaderingen zijn openbaar. De MR richt zich voornamelijk op allerlei beleidsmatige zaken, waarbij de raad instemmings- of adviesrecht kan uitoefenen. In de Wet Medezeggenschap Onderwijs liggen de rechten van de MR vast.
 

Wat wordt er zoal besproken in de MR:
Het schoolondersteuningsprofiel, het formatieplan, veranderende schooltijden, schoolplan, schoolgidsen, ondersteuningsplan, veiligheid op school etc. Tevens kunnen we elk onderwerp bespreken dat wij als MR belangrijk vinden. Als er ouders zijn die graag punten aan de orde willen brengen die meerdere mensen aangaan en belangrijk zijn, kunnen ze dit aan de MR kenbaar maken.
 

Onze medezeggenschapsraad bestaat uit:
Oudergeleding:
Dhr. R. Blomsma (penningmeester, lid)
Mevr. C. van der Werf (lid)
Dhr. R. de Vreeze (voorzitter, lid)
Personeelsgeleding:
Mevr. S. Glavimans (secretaris, lid)
Dhr. R. Kremer (lid)
Mevr. J. Webbink (lid)
 


Via de nieuwsbrieven wordt u regelmatig geïnformeerd vanuit de MR.
Notulen zijn in principe openbaar, u kunt deze opvragen bij de voorzitter van de MR.
Het mailadres van de MR is: mr@liefland-assen.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.