Begeleid ontdekkend leren (bol)

Binnen Kind- en Leercentrum W.A. van Liefland wordt de methodiek van het begeleid ontdekkend leren structureel en systematisch ingezet, vanaf de groepen met onze jongste leerlingen tot in de stagegroepen.

Het kind- en leercentrum heeft als taak haar leerlingen voor te bereiden op een plek in de maatschappij. Uitgangspunt daarbij is het bevorderen van zelfredzaamheid en zelfstandigheid op de domeinen onderwijs, werken, wonen en vrije tijd.

Begeleid ontdekkend leren is een geweldig krachtig en positief middel om te werken met de doelgroep zeer moeilijk lerende kinderen. De methodiek is ontwikkeld om hen te ondersteunen, te coachen en te begeleiden in het verwerven van autonomie en eigenaarschap. Het is heel belangrijk om leerlingen iedere dag, bij zoveel mogelijk taken en volgens een vast stappenplan, te leren om zelf verantwoordelijk te zijn en om zelf verantwoordelijkheid te kunnen en durven nemen. Onze leerlingen leren op een andere manier dan leerlingen binnen reguliere onderwijssettingen en het is de taak van ons onderwijspersoneel om daarbij aan te sluiten. Daar speelt de methodiek van het begeleid ontdekkend leren een belangrijke rol in, omdat het een sleutel is naar een zelfstandige(r) werkhouding. Leerlingen leren doelgericht aan hoe je nieuwe en andere situaties kunt benaderen. Ze leren na te denken over wat ze zelf kunnen en aankunnen. Met name dat laatste, het aankunnen, is een ontwikkelgebied dat van groot belang is voor onze doelgroep. Wanneer de basis van het aankunnen wordt verstevigd, wordt ruimte gecreëerd voor groei en ontwikkeling op de gebieden kunnen en kennen.

Binnen het basisklimaat van het kind- en leercentrum is de grondhouding die verbonden is aan het begeleid ontdekkend leren zichtbaar bij al het onderwijspersoneel.Belangrijke kernwaarden bij de methodiek van het begeleid ontdekkend leren zijn:

leer mij het zelf te doen;
moedig mij aan het zelf te doen;
ondersteun mij het zelf te doen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.