Staking 12 december 2017

6 december 2017

Op dinsdag 12 december wordt op onze scholen gestaakt. Werknemers in het primair onderwijs leggen dan voor één dag het werk neer om meer salaris te vragen aan het kabinet. De staking is ook gericht tegen de hoge werkdruk die wordt ervaren en tegenhet groeiende lerarentekort in Nederland. De staking is een initiatief van PO Front, waarin onder andere de onderwijsvakbonden en de werkgeversorganisatie PO-Raad verenigd zijn. 

Plateau Integrale Kindcentra heeft begrip voor de argumenten van de stakers, niet alleen voor wat betreft de looneis voor leerkrachten, maar vooral ook de werkdruk die voor zowel leerkrachten als onderwijs ondersteunend personeel groot is. Door deze staking zullen onze scholen de gehele dag gesloten zijn. Uw kind hoeft op deze dag dan ook niet naar school te komen. Wij vragen hiervoor uw begrip. 

Wij vragen u zelf opvang voor uw kinderen te regelen voor deze dag. U kunt uw zoon/dochter voor deze dag wellicht naar onze vaste opvangpartner (Plateau Kinderopvang) brengen. Afhankelijk van de vraag zal daar passend aanbod worden gerealiseerd. De kosten voor deze opvang komen voor uw eigen rekening. 

In het onderwijs geldt dat leerlingen een minimumaantal lesuren moeten volgen in boven-en onderbouw. De school heeft hier rekening mee gehouden door marge-uren in de roosters in te bouwen. Uw kind hoeft de gemiste lesuren dan ook niet in te halen. 

Hoogachtend, 
 

Ir. P. Moltmaker
directeur-bestuurder Platerau

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.