Bericht van de directie m.b.t. coronamaatregelen

15 november 2021

Beste ouders en verzorgers,

 

Het coronavirus veroorzaakt helaas nog steeds onzekerheid en onrust. Het onderwijs aan onze leerlingen moet zoveel als mogelijk doorgaan en daarom blijven we voorzichtig en alert.

 

Tijdens de persconferentie van afgelopen vrijdag 12 november zijn wederom strengere landelijke maatregelen aangekondigd. Niet specifiek voor het onderwijs, maar we voelen als school wel een grote verantwoordelijkheid. Dit betekent dat we ernaar streven om de activiteiten zoals u die van ons gewend bent door te laten gaan, maar dat we op basis van de omstandigheden zoals die zich aandienen, mogelijk alternatieven moeten bedenken. 

 

Binnen school organiseren we overleggen en vergaderingen waar mogelijk digitaal. We letten extra op hygiëne en we hebben in alle groepen meetapparatuur om een goede ventilatie te kunnen waarborgen.

Bezoek van buitenaf beperken we alleen tot het hoogstnoodzakelijke. Ook u als ouder of verzorger kan alleen in overleg de school betreden. Mochten leerlingen thuiszitten wegens corona en/of quarantaine, dan houdt de leerkracht contact met uw gezin/instelling. Ook wordt dan waar mogelijk werk mee gegeven/opgestuurd dat de leerling thuis kan doen.

 

Voor leerlingen op het vso is het mogelijk dat zij zelftesten meekrijgen van school indien gewenst. Het doen van zelftesten is een advies, geen verplichting. Wilt u graag zelftesten ontvangen, geeft u dit dan aan bij de leerkracht. Zelftesten kunnen niet gebruikt worden als een leerling al klachten heeft en is puur preventief bedoeld. Bij klachten vragen we u altijd om contact op te nemen met de GGD voor een test.

Op vso-stages houden we ons uiteraard aan de regels die daar gelden. Die kunnen afwijken van de regels bij ons op school. In school hoeven de leerlingen vooralsnog geen mondkapjes op.

 

Het is op dit moment bijna onmogelijk om invallers te krijgen als collega's afwezig zijn. We proberen het zoveel mogelijk intern op te lossen en dat is tot nu toe de afgelopen weken steeds gelukt, maar vraagt veel van ons personeel.

Het kan dus de komende tijd voorkomen dat we geen personeel beschikbaar hebben en u zo ruim als mogelijk van tevoren vragen (via een spoedbericht op het ouderportaal) uw zoon of dochter thuis te houden.  Uiteraard proberen we er alles aan te doen dat om te voorkomen.

 

Hopelijk nemen de besmettingen in het land snel weer af. Ik wens u allen veel gezondheid toe voor de komende periode.

 

Met vriendelijke groeten,

Randi van Beekum

Directeur

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.