Invoering dragen van mondkapjes

6 oktober 2020

Beste leerlingen en ouders/verzorgers van onze afdeling Leercentrum

 

Zoals jullie weten buigen wij ons over de invoering van het dragen van neus-mondkapjes voor de leerlingen van 12-20 jaar. In samenspraak met onze medezeggenschapsraad, gaan wij gevolg geven aan de dringende oproep gebruik te maken van neus-mondkapjes op bepaalde momenten per donderdag 08-10-2020.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • Wij (leerlingen, teamleden, studenten en bezoekers) gebruiken een neus-mondkapje bij een fysieke verplaatsing: op de gang dragen we dus een neus-mondkapje. In de klas hoeft er geen neus-mondkapje gedragen te worden. Dit kan echter wel een keuze van de leerling/ouder/verzorger zijn;
  • Een uitzondering in de klas geldt voor praktijk- of stagevakken waarbij de 1,5m afstand onmogelijk is, daarbij wordt wel een neus-mondkapje gedragen. Ook tijdens restaurant- en keukenactiviteiten wordt een neus-mondkapje gedragen;
  • Voor leerlingen die vanwege hun beperking directe nabijheid van een volwassene nodig hebben, wordt het dragen van een neus-mondkapje geadviseerd;
  • Er zijn leerlingen die vanwege hun beperking helemaal geen neus-mondkapje kunnen dragen. In specifieke situaties wordt er een individuele afweging gemaakt door onze Commissie voor de Begeleiding, in samenspraak met ouders/verzorgers.

Het dragen van neus-mondkapjes wordt dringend verzocht, maar is niet verplicht. Het is een indringende maatregel, waarbij het soms moeilijk uit te leggen is waarom een neus-mondkapje in de gangen wel wordt geadviseerd, maar bijvoorbeeld in de klas niet.

Wat wij onze leerlingen daarover aangeven, is dat ook wij sommige maatregelen moeilijk uitlegbaar vinden. Wel willen we er alles aan doen om te voorkomen dat leerlingen en personeel besmet of zelfs ziek worden, waardoor onze ouders/verzorgers, opa’s of oma’s ook ziek kunnen worden. Als onze regering aangeeft dat het dragen van een neus-mondkapje hierbij kan helpen, dan werken wij hier aan mee. Voor leerlingen is het helpend dat de maatregel in de maatschappij momenteel overal zichtbaar is: we doen dit met zijn allen.

Het is verstandig om leerlingen meerdere neus-mondkapjes per dag mee te geven. Ieder type neus-mondkapje zou na iedere keer dragen moeten worden vervangen. De uitwasbare kunnen meerdere keren gebruikt worden, door ze iedere dag uit te wassen op 60 graden. De papieren mondkapjes moeten worden weggegooid na gebruik. In de lessen zullen we uitleg geven hoe je goed omgaat met een neus-mondkapje. Om de situatie voor leerlingen zo plezierig mogelijk te houden, werken teamleden met spatschermen. De leerlingen kunnen zo de juf of meester toch goed zien en horen en vooral ook de gezichtsuitdrukking goed zien. Los van het gebruik van neus-mondkapjes benadrukken we ook de basisregels: 1,5 meter afstand, handen wassen, bij klachten thuisblijven. In de klassen blijft ventileren een aandachtspunt.

We kunnen ons voorstellen dat ons dringende verzoek voor het gebruik van neus-mondkapjes, vragen oproept. Mw. Carina van den Barg en mw. Wanda Folkersma zijn altijd bereid om hierover in gesprek te gaan.

 

Met vriendelijke groet,

Team Leercentrum W.A. van Liefland

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.