Gedeeltelijke opening Kind- en Leercentrum

22 april 2020

Beste leerlingen, ouders en verzorgers,


gisteren hebben we allemaal gehoord hoe de maatregelen voor onderwijs worden aangepast en uiteraard volgen wij die maatregelen op. 

 

Zoals jullie zullen begrijpen wordt er momenteel achter de schermen hard gewerkt om zo snel mogelijk, zoveel mogelijk, helderheid te scheppen. De komende dagen zullen naar alle waarschijnlijkheid enkele updates volgen voor ouders/verzorgers en het team. Voor nu geldt:

 

Kindcentrum

Ons Kindcentrum gaat na de meivakantie op maandag 11 mei weer volledig open. Dit betreft vier groepen met elk ongeveer 12 of 13 leerlingen. 

Op dit moment geeft het RIVM en Management Outbreak Team aan dat besmetting door leerlingen geen aangetoond risico is. Kinderen hoeven onderling geen afstand te houden van andere leerlingen en leerkrachten, alleen het personeel dient 1,5 meter afstand van elkaar te houden.

Er is contact met leerlingenvervoer om af te stemmen hoe een en ander vorm kan krijgen. Zodra dit helder is, krijgt u deze informatie uiteraard. 

 

Leercentrum

Ons Leercentrum valt onder Voortgezet Speciaal Onderwijs en blijft tot 1 juni gesloten. Leerlingen krijgen onderwijs op afstand. Deze maatregel wordt op 20 mei opnieuw bekeken. Het idee op dit moment is dat het voortgezet onderwijs per 1 juni weer zal gaan starten. We hebben daarbij nu nog geen zicht op de heropening van de verschillende stageplekken. De mogelijkheid voor noodopvang voor VSO-leerlingen blijft bestaan. 

Verschillende scenario's worden de komende dagen uitgewerkt aan de hand van protocollen. Te denken valt aan eventuele extra hygiënemaatregelen, leerlingenvervoer, testen voor onderwijspersoneel of wanneer kan personeel werken met (lichte) klachten. We zullen deze scenario's stap voor stap afwachten. Zodra er informatie beschikbaar is, zal dit worden gecommuniceerd. 

We realiseren ons dat deze maatregelen met name voor de leerlingen (en ouders/verzorgers) op het Leercentrum veel betekent. We merken dat iedereen heel erg hoopte op opening, maar helaas is dat nog niet aan de orde. De leerkrachten blijven contact met u houden over zorgen die u of uw kind heeft en het onderwijs op afstand blijft gewoon doorgaan. 

We gaan nu met elkaar een nieuwe fase in en we hopen van harte dat we iedereen gauw weer in goede gezondheid op school mogen begroeten. 

 

Met vriendelijke groet,

Team Kind- en Leercentrum W.A. van Liefland

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.