Verlof aanvragen

Er zijn soms situaties waarbij uw kind verlof nodig heeft. We vragen aan ouders/verzorgers afspraken met (huis)arts of tandarts zoveel mogelijk buiten schooltijd plannen. Soms is dit echter niet mogelijk: u bent dan gebonden aan de tijd die bijvoorbeeld een ziekenhuis voor u plant. U moet dan verlof aanvragen. Via onderstaande link is het aanvraagformulier verlof van onze school te downloaden. Wilt u dit formulier tijdig invullen en aan de leraar doen toekomen? U krijgt het formulier terug met hierop aangegeven of het verlof wel of niet wordt toegekend.  
We vragen uw speciale aandacht voor het aanvragen van verlof voor vakanties. In principe geeft leerplicht hier namelijk geen toestemming voor, zeer beperkte uitzonderingen daargelaten (zie formulier). Onze school vraagt in dergelijke gevallen altijd advies aan leerplicht en volgt dit advies in principe op. Tijdig vragen wat wel of niet tot de mogelijkheden behoort, voorkomt teleurstellingen. In onze nieuwsbrieven zullen we ook regelmatig aandacht hebben voor de rechten en plichten rond leerplicht. 

Aanvraagformulier verlof .pdf