Schoolondersteuningsprofielen 2017-2018

Iedere school binnen ons Samenwerkingsverband beschikt over een schoolondersteuningsprofiel. Het schoolondersteuningsprofiel is een document waarin u kunt vinden welke expertise onze school te bieden heeft en wat tot onze mogelijkheden en onmogelijkheden behoort. Via onderstaande link kunt u het schoolondersteuningsprofiel voor schooljaar 2017-2018 downloaden.
 

Schoolondersteuningsprofiel SO 2017-2018.pdf
Schoolondersteuningsprofiel VSO 2017-2018.pdf
Schoolondersteuningsprofiel Trampoline 2017-2018.pdf