Onze groepen

Schooljaar 2017-2018

De Trampoline:
De Trampoline is een gezamenlijk expertisecentrum voor kinderen met speciale onderwijsbehoeftes in de leeftijd van 4-7 jaar. De samenwerkende scholen zijn Kindcentrum W.A. van Liefland (speciaal onderwijs cluster 3), de Aventurijn (speciaal onderwijs cluster 4) en Kindcentrum de Meander (speciaal basisonderwijs). De leerlingen van onze school zijn verdeeld over 2 combinatiegroepen met de leerlingen van de Aventurijn. Daarnaast zijn er 2 groepen van de Meander. De Trampoline gaat het derde jaar alweer in en is gehuisvest in het gedeelte tussen OBS Baggelhuizen en CBS Het Octaaf.

SO:
Op het SO hebben we ook dit schooljaar 4 groepen: 2 parallelgroepen middenbouw (geel en oranje) en 2 parallelgroepen bovenbouw (groen en blauw). De groepen zijn ingedeeld op (in eerste instantie) leeftijd en (tweede instantie) ondersteuningsbehoefte.

VSO:
Op het VSO zijn dit schooljaar 5 groepen: 2 parallel brugklasgroepen en 3 op leeftijd ingedeelde stagegroepen. Binnen het stagecluster hebben we leerlingen ingedeeld op de onderwijsfase waarin de leerling zich bevindt en daarnaast de individuele ondersteuningsvraag van de leerling. De groepen in het stagecluster zijn altijd wat groter qua aantallen. Dit heeft te maken met de afwezigheid van verschillende leerlingen op verschillende dagen i.v.m. stages. We verwachten in de loop van het jaar een uitstroom van meerdere leerlingen naar een vervolgplek binnen dagbesteding of arbeid. Dit kan tot gevolg hebben dat we op een zeker moment de groepen herschikken, om zo nog beter tegemoet te komen aan de verschillende ondersteuningsvragen. Wanneer leerlingen uiteindelijk uitstromen is afhankelijk van een vervolgplek: er moet plaats zijn. Een beslissing tot herindeling van de groepen zal naar verwachting rond een vakantie vallen, zodat dit een natuurlijk moment voor hergroepering is.