Ouders

Op de W.A. van Lieflandschool zijn ouders/verzorgers en school gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling en goed (passend) onderwijs aan de kinderen: er is sprake van een pedagogisch bondgenootschap. Op onze school hebben we diverse vormen van ouderbetrokkenheid:

  • Voor de formele betrokkenheid hebben wij een Medezeggenschapsraad (M.R.)
  • Voor ondersteuning bij verschillende activiteiten hebben we daarnaast een Ouderraad (O.R.)
  • Om ouders/verzorgers daarnaast meer te betrekken, hebben we sinds 2011 een ouderklankbord
  • In de groepen worden leraren ondersteund door de inzet van klassenouders
  • Onze school is te vinden op Twitter, wij maken gebruik van onze website met daarbij een oupderportaal, we verzenden nieuwsbrieven en mail.

 

Voor meer informatie over de verschillende vormen van ouderbetrokkenheid, kunt u hiernaast op de betreffende link klikken.


" Er bestaan geen ouders die niet heimelijk in hun kinderen iets bijzonders zien. En ze hebben gelijk, de mogelijkheden zijn onbeperkt."