Contactweek

16 oktober 2017
16 oktober

Deze week vinden de oudergesprekken plaats. Alle ouders/verzorgers ontvangen hiervoor een uitnodiging.